ambicja


ambicja
ambicja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. ambicjacji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'silne pragnienie osiągnięcia sukcesów, zaszczytów bądź tytułów, dążność do uczynienia czegoś wyjątkowego, a także do podniesienia swojego statusu społecznego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ambicja była motorem jego działań. Mieć ambicję bycia kimś. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przesadna pycha, wysokie mniemanie o sobie, buta, zarozumiałość połączona często z żądzą władzy, sławy itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kierują kimś niezdrowe, wygórowane ambicje. Zżera kogoś ambicja. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'poczucie dumy, honoru, godności osobistej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nie mieć za grosz ambicji. Walczyć o coś z ambicją. <łac.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}wbijać – wbić {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w dumę [ambicję, pychę] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ambicja — ż I, DCMs. ambicjacji; lm D. ambicjacji (ambicjacyj) 1. «poczucie godności osobistej; honor, duma» Mieć, stracić ambicję. Nie mieć odrobiny ambicji. Być bez ambicji. Pochlebiać czyjejś ambicji. Unieść się ambicją. Zranić, urazić czyjąś ambicję …   Słownik języka polskiego

  • mówić — 1. Coś mówi samo za siebie «coś jest oczywiste, nie wymaga komentarza ani dodatkowych wyjaśnień»: Energia elektryczna wytwarzana na bazie bełchatowskiego węgla jest o 40 proc. tańsza od energii uzyskanej z innych źródeł. To mówi samo za siebie.… …   Słownik frazeologiczny

  • unieść — dk XI, uniosę, uniesiesz, unieś, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony unosić ndk VIa, unoszę, unieśćsisz, unoś, unieśćsił, unoszony 1. «dźwignąć coś w górę, podciągnąć ku górze, umieścić coś wyżej niż poprzednio; podnieść, wznieść» Unieść głowę.… …   Słownik języka polskiego

  • амбиция — обостренное честолюбие , со времени Петра I; см. Смирнов 36, Христиани 23. Через польск. ambicja из лат. ambitio …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Maxwell Caulfield — Pour les articles homonymes, voir Caulfield. Maxwell Caulfield est un acteur et producteur américain né le 23 novembre 1959 à Glasgow (Royaume Uni), connu pour ses rôles à la télévision et à la scène. Sommaire 1 Jeunesse …   Wikipédia en Français

  • АМБИЦИЯ — (франц. ambition, от лат. ambitio). 1) сперва означало домогательство места; потом стремление к милостям и повышению в чинах; 2) самолюбие, честолюбие, чувство чести. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …   Словарь иностранных слов русского языка

  • амбиция — и, ж. Обостренное самолюбие, чванство, спесь. Старуха тоже была властна, с амбицией (Салтыков Щедрин). Синонимы: высокоме/рие, го/рдость, надме/нность Родственные слова: амбицио/зный (амбициозный клиент), амбицио/нный (амбиционный клиент)… …   Популярный словарь русского языка

  • honor — 1. Unieść się, ująć się honorem «czując się urażonym w swej godności, postąpić tak, jak wskazuje honor, ambicja, a nie rozsądek»: (...) nie chciała być ciężarem w domu, gdzie nazywano ją darmozjadem, uniosła się honorem i uciekła (...). H.… …   Słownik frazeologiczny

  • miłość — 1. Miłość własna «nadmierne poczucie własnej wartości; ambicja, duma»: Uważana była przez towarzystwo zbierające się u pani Adamowej prawie że za dziewczynkę, ale w sposób, który nie upokarzał jej miłości własnej. Nie tylko bowiem dopuszczano ją… …   Słownik frazeologiczny

  • ambicjonalny — «wypływający z ambicji, często wygórowanej, podyktowany ambicją» Względy ambicjonalne. Ambicjonalne rozgrywki, spory …   Słownik języka polskiego